A legal framework concerning short-term rentals (airbnb style) has been recently introduced in Greece, including terms and conditions of operating short-term rentals, the creation of a home e-rental registry, collaboration with online rental platforms, taxation etc. Entry into force on 01.02.2017.

Please read below, in Greek language.


ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Airbnb

ΝΕΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240 22.12.2016) για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, δηλαδή μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μισθώσεων τύπου airbnb και προσδιορίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις για τέτοιου είδους δραστηριότητες, εδραιώνοντας έτσι, από 01η.02.2017, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο.

Όροι και προϋποθέσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου:

 • Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής να είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο “Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων” που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
 • Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
 • Το ακίνητο να έχει εμβαδόν τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
 • Το ακίνητο να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (περί ταυτότητας κτιρίων, υπερβάσεων δόμησης και αλλαγών χρήσης) ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής κλπ).
 • Η μίσθωση εκάστου ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
  Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
 • Τα ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.”

(Οι μισθώσεις που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις θεωρούνται νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.)

Φορολογική μεταχείριση:

 • Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
 • Το εισόδημα που αποκτάται θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.
 • Επιπλέον, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του ακινήτου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Διαμόρφωση των προστίμων:

Παράβαση ή μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου 5000 Ευρώ, ενώ, εάν σημειωθεί εκ νέου παράβαση εντός του ιδίου φορολογικού έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται, και σε κάθε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζεται.

 

Ωστόσο, απαιτείται η επανεξέταση κάποιων αβλεψιών της νομοθεσίας (για παράδειγμα, η έλλειψη πρόβλεψης για την βραχυχρόνια μίσθωση από νομικά πρόσωπα, ως εκμισθωτές) αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας (χαρακτηριστικό είναι ότι το “Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων” απομένει ακόμη να ενεργοποιηθεί, ενώ η σχετική ΚΥΑ για τους όρους συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης  δεν έχει ακόμη εκδοθεί), ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό πλαίσιο γύρω από τις εν λόγω μισθώσεις τύπου airbnb, να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών και κατ’ επέκταση να “συντονισθεί” το τουριστικό προϊόν της χώρας με την ραγδαία εξελισσόμενη οικονομία διαμοιρασμού.


Mykonos Lawyers Firm
Πληροφορίες και νομική βοήθεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου airbnb στη Μύκονο και Ελλάδα.

Legal advice on short-term rental operating regulations in Mykonos and Greece.